RedOrange Sourcing Intelligence is een dienstverlener op het gebied van innovatieve inkoopservices gericht op de zorgmarkt. Kern van onze propositie is het transparant maken van de markt van medische en laboratorium producten en services, maar ook facilitaire en ICT producten en services, en het versterken van de inkoopprestatie van zorginstellingen.

Zeer gedetailleerde Spendanalyses en Benchmarking tussen nationale en internationale zorginstellingen zijn belangrijke activiteiten om deze transparantie mogelijk te maken. Onze ervaringen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat er voldoende product- en marktkennis aanwezig is om deze analyses en benchmarks ook zeer betrouwbaar en compleet te maken. Het is niet enkel een zaak om de juiste tools te hebben, maar sterke kwalitatieve ‘cleansing’ en verrijking van spend-data zijn de voorwaarden voor betrouwbare en bruikbare detail informatie. Wij hebben over de laatste jaren een grote database opgebouwd met meer dan 200.000 producten, 1.000 leveranciers bij meer dan 25 zorginstellingen. Dit aantal groeit elke maand.

Naast deze data-intensieve activiteiten, helpen we zorginstellingen ook met het opzetten van structurele samenwerkingen, zgn. Inkoop-allianties, om structureel de inkoopkracht van individuele ziekenhuizen sterk te vergroten. De categorie specifieke Inkoop strategie ontwikkeling is een verdere stap om de mogelijke besparingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Copyright (c) RedOrange 2013. All rights reserved.